Opublikowany:24.10.2018 12:28:36

image001    image002    image003    image004

Nazwa projektu: „Innowacyjna obróbka metali przy użyciu wieloosiowej maszyny z elektroniczną formą sprzedaży”

 

Celem projektu jest rozwój mikroprzedsiębiorstwa Resstial Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej obróbki metali wraz z innowacyjną formą sprzedaży, poprzez zakup centrum obróbczego CNC, stacjonarnego żurawia maszynowego oraz platformy sprzedażowej wraz z laptopem.

 

W efekcie realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa oraz nowy produkt w nowym modelu biznesowym na rynek województwa świętokrzyskiego, kraju i Europy. Nastąpi unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością spółki oraz wzrost zatrudnienia w spółce.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 314 009,00 PLN

Współfinansowanie UE wynosi 840 111,12 PLN

 

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.